Herbegraven of alsnog cremeren van je overleden dierbare

Soms kiezen nabestaanden voor een herbegrafenis of alsnog voor een crematie van een overleden dierbare. De redenen zijn verschillend. Omdat door het coronavirus vele grenzen ook gesloten waren voor het vervoer van overledenen, kozen nabestaanden ervoor om de overledene tijdelijk te begraven. Op deze manier kan deze later alsnog worden vervoerd naar bijvoorbeeld het land van herkomst of een andere gewenste locatie.

Maar ook vooraf aan het coronavirus kregen we deze vraag al. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een overleden dierbare wordt verplaatst naar een algemeen en anoniem graf na het aflopen van de grafrechten. In dat geval kan men kiezen voor het laten opgraven van de stoffelijke resten en aansluitend een crematie. Een ander voorbeeld is dat nabestaanden nu bij nader inzien de voorkeur geven aan een natuurbegraafplaats, om verzekerd te zijn van een onderhoudsvrij graf met eeuwige grafrust.

Mogelijkheden

Als je overleden dierbare niet vooraf schriftelijk heeft laten weten dat het openen van het graf of een nieuwe bestemming ongewenst is en als er geen bezwaren zijn van andere nabestaanden, zou een herbegraving of crematie mogelijk kunnen zijn.

Voorwaarden

In grote lijnen komt het erop neer dat een graf mag worden geopend door een gespecialiseerd bedrijf, als het gemakkelijk toegankelijk is. Vanwege de wettelijke termijn van grafrust kan het binnen 2 maanden of minimaal 10 jaar na overlijden worden geopend. Sommige begraafplaatsen hanteren een langere termijn van grafrust. Je dient hiervoor een verzoek in bij de burgemeester van de gemeente, waar de begraafplaats zich bevindt. Deze kan dan schriftelijk toestemming verlenen, na overleg met de beheerder van de begraafplaats. Als je dringende redenen hebt om binnen een andere termijn het graf te laten openen, kun je hiervoor ook een verzoek indienen bij de officier van justitie of de burgemeester van de gemeente. Bij sommige aanvragen valt de beslissing positief uit.

Onze hulp

Met respect voor welke keuze je ook maakt, helpen wij je graag bij het verwezenlijken van je wens. Neem gerust contact met ons op, zodat we je kunnen informeren over de mogelijkheden.