Ik schenk mijn lichaam aan de wetenschap

De schok was groot toen hun vader vertelde dat hij zijn lichaam ter beschikking wilde stellen aan de wetenschap. Gaandeweg wist hij zijn dierbaren te overtuigen dat het een mooi streven is om op deze manier een steentje bij te dragen aan de wetenschap. Na zijn overlijden hebben wij de sfeervolle herdenking mogen verzorgen. Zonder fysieke aanwezigheid van vader, wat echter niets afdeed aan de intensiteit van de ceremonie.

Wat gebeurt er met uw lichaam?

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Er is zelfs al zoveel aanbod dat sommige instituten nog maar zeer beperkt lichamen accepteren. Wat gebeurt er als uw lichaam wel wordt geaccepteerd? Meestal gebruikt een instituut een lichaam voor anatomisch onderwijs of onderzoeksdoeleinden. Artsen en biomedici in opleiding leren zo veel over de menselijke anatomie. Het is ook mogelijk dat uw lichaam gebruikt wordt voor biologisch-forensisch onderwijs en onderzoek. Dit helpt de onderzoekers om vast te stellen hoe lang iemand al overleden is of onder welke omstandigheden en kan van doorslaggevend belang zijn bij het oplossen van een misdrijf.

Afscheid nemen

Als u uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap is er straks weinig tijd om afscheid te nemen. Na overlijden moet uw lichaam namelijk binnen 24 uur bij het door u gekozen instituut zijn. Het is daarom goed als uw nabestaanden hierop voorbereid zijn, zodat zij straks toch rustig afscheid kunnen nemen ondanks deze korte termijn. Hoewel er geen begrafenis of crematie plaatsvindt, is het wel mogelijk om nadien een herdenkingsceremonie te verzorgen voor de overledene. Wij helpen u graag daarbij.

Meer weten?

Indien u uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap dient u dit bij leven kenbaar te maken in een eigenhandig geschreven wilsbeschikking. Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden dit namelijk niet meer regelen. Voor meer informatie kunt u terecht op op www.lichaamsdonatie.info