Greenleave

Onze gedachten achter een duurzame uitvaart

Steeds meer mensen kiezen voor duurzaamheid in hun leven. Helaas is onbekendheid met de mogelijkheden van een duurzame uitvaart vaak de oorzaak van andere (niet duurzame) keuzes bij crematie of begrafenis. Door tijdsdruk en emoties kiest men dan vaak voor de bekende weg. Maar er zijn tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden, die ook beter passen bij je duurzame levenswijze.

Annora uitvaartverzorging heeft zich daarom aangesloten bij Stichting GreenLeave, een organisatie die staat voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de uitvaartbranche. Hierdoor kunnen wij op een nog betere manier invulling geven aan een duurzaam afscheid en dragen we samen bij aan een duurzamere wereld.

Kernprincipes
Duurzaamheid zit niet alleen in de aanschaf van producten maar het gaat vooral ook om de verdere keuzes en afspraken rondom een uitvaart. Wij bewaken het duurzame karakter van een uitvaart door te werken volgens de 5 kernprincipes van GreenLeave:

Goed Werkgeverschap
Als duurzame uitvaartondernemer vinden wij goed werkgeverschap met eerlijke arbeidsvoorwaarden belangrijk. Daarbij horen de volgende voorwaarden:

Opleiding en ontwikkeling
Wij hechten veel waarde aan opleiding en ontwikkeling en dit komt altijd ter sprake tijdens onze periodieke evaluatiegesprekken.

Veilige en prettige werksfeer
Omdat we erin geloven dat medewerkers het hart van onze organisatie vormen, hechten we veel belang aan het creëren van een prettige werksfeer. Een veilige en open cultuur vinden we daarin enorm belangrijk. Voor de eerste opvang na een aangrijpende situatie kunnen onze medewerkers een beroep doen op ons (intercollegiaal) opvangteam.

Ontspanning naast werk
Doordat de werkomstandigheden in de uitvaartbranche behoorlijk pittig kunnen zijn, vinden wij tijd voor ontspanning ook belangrijk. Daarom bieden we onze medewerkers een fitnessplan aan en ondersteunen we onze bruisende personeelsvereniging.

Periodieke tevredenheidsonderzoeken
Door periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoeken houden we een vinger aan de pols en zetten we doelgerichte acties uit. Het positieve resultaat hiervan zien we terug uit het lage ziekteverzuim en verloop.

Voor de panden die wij in gebruik hebben als uitvaartcentrum of kantoor voeren wij energiescans uit om inzicht te krijgen waar en welke maatregelen we kunnen treffen om energie te besparen.

Vervoer
Bij aanschaf van auto’s voor onze medewerkers houden we rekening met maximaal 110 gram co2 uitstoot per kilometer.

Kantoorbenodigdheden
Ook bij de inkoop van kantoorbenodigdheden zoals papier, kiezen we voor milieu-vriendelijke alternatieven. Ons papier is FSC-gecertificeerd en draagt het EU-Ecolabel en is verouderingsbestendig. Het betreft o.a. het Bio Top 3® next, een natuurwit, houtvrij ongestreken premium papier en karton, geproduceerd zonder gebruik van optische witmakers.

Uitvaartproducten
Bij de aanschaf van specifieke uitvaart- en verzorgingsproducten wordt voor duurzame alternatieven gekozen als deze beschikbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is de 040-natuurkist, vervaardigd van regionaal hout, dat al om andere redenen was gekapt. Door het regionale aspect wordt het transport beperkt.

Eerlijk zaken doen
Onze missie luidt: ‘Wij willen, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardig afscheid voor iedereen bereikbaar maken.’ Daarom bieden wij onze zo goed mogelijke dienstverlening aan voor een eerlijke prijs. Wij zijn niet uit op korte termijn winstbejag. Onze medewerkers hebben ook geen enkel financieel gewin bij keuzes die gemaakt worden.

Keurmerk Uitvaartzorg
Wij vinden het vanzelfsprekend dat we beschikken over het Keurmerk Uitvaartzorg. Dankzij dit Keurmerk heb je de zekerheid dat je de beste kwaliteit krijgt voor een eerlijke prijs. Het staat garant voor zes zekerheden:
• Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
• Transparante kostenbegroting
• Goede organisatie van de uitvaart
• Bekwaam personeel
• Doelmatige klachtenafhandeling
• Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

Maatschappelijke betrokkenheid
Wij ondersteunen diverse maatschappelijke initiatieven, lokaal en regionaal.

De invulling van de duurzame uitvaart

Door onze samenwerking met Stichting GreenLeave kunnen wij je de keuze bieden een uitvaart geheel duurzaam in te vullen of op bepaalde onderdelen. Door creatief mee te denken zijn de kosten hiervoor vaak vergelijkbaar met die van een reguliere uitvaart. Onze uitvaartverzorgers vertellen je graag in alle rust over de mogelijkheden, zodat je een verantwoorde keuze kunt maken voor een uitvaart die past bij jouw levensstijl.

Begraven of cremeren

Veel mensen vragen zich af wat het meest duurzaam is, begraven of cremeren. Uitgebreid onderzoek wijst uit dat de verschillen in duurzaamheid voortkomen uit de keuzes rondom de uitvaart en niet uit de keuze voor begraven of cremeren. Een voorbeeld daarvan is de afstand tussen de diverse locaties tijdens de uitvaart.

Bij korte afstanden wordt er minder of geen gebruik gemaakt van gemotoriseerd verkeer en dus is deze uitvaart minder belastend. Een uitvaart op een natuurbegraafplaats kan ook bijdragen aan een duurzaam afscheid.

Duurzame producten en diensten bij een uitvaart

De producten en diensten die je kiest rondom de uitvaart, dragen dus het meeste bij aan een duurzame uitvaart. Er zijn daarin diverse keuzes te maken.