Annora uitvaartverzorging
24/7 Bereikbaar
Bel bij overlijden:

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op je af in korte tijd. Annora uitvaartverzorging staat voor iedereen klaar bij het regelen van het persoonlijke afscheid, ongeacht waar en of je verzekerd bent. Je kunt het overlijden melden bij ons. Je kan hierbij de volgende stappen aanhouden:

Bel de huisarts (of huisartsenpost)

Hiermee laat je het overlijden officieel vast stellen. Deze verklaring is nodig voor het regelen van de afscheidsdienst.

Bel Annora uitvaartverzorging: 0486 47 20 74.

Wij zijn altijd bereikbaar. Indien gewenst komt er meteen iemand naar je toe om de eerste zorg van de overledene te verzorgen (ook ’s nachts). Daarnaast maken we een afspraak om zaken te bespreken die belangrijk zijn de dagen tot de afscheidsdienst. Tijdens deze afspraak maak je kennis met de uitvaartverzorger; de vaste contactpersoon die altijd bereikbaar is, je overal mee helpt en die je tot steun is. Ook verzorgen wij de aangifte van overlijden. Binnen zes dagen na het overlijden moet aangifte worden gedaan bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

Stel je omgeving op de hoogte

Je kan familie, vrienden, kennissen en de eventuele werkgever op de hoogte stellen van het overlijden.

Bij veelgestelde vragen vind je antwoorden die jou verder helpen bij het organiseren van het persoonlijk afscheid.

Wij kunnen je ook helpen met de vervolgstappen. Download hier onze checklist bij overlijden.

Veelgestelde vragen

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later plaatsvinden, dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. De dag van overlijden telt niet mee. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld, omdat er nog iemand uit het buitenland moet overkomen.

Er zijn slechts enkele dingen die moeten als het om de uitvaart gaat. Denk aan de verklaring die een arts moet afleggen over het overlijden, het doen van de aangifte en het begraven of cremeren binnen de wettelijke termijn (uiterlijk de 5e dag na de dag van overlijden, tenzij uitstel is verkregen; uw uitvaartondernemer kan uitstel verkrijgen). Veel van de andere zaken met betrekking tot de uitvaart zijn vrij. De nabestaanden mogen veel zelf en kunnen vaak ook veel zelf. In een goed gesprek kunt u uw eigen ideëen naar voren brengen en kan onze uitvaartverzorger u informeren over mogelijkheden. Zelf de kaart maken, de kist beschilderen, de overledene verzorgen of aankleden, de kist dragen tijdens de uitvaart, muziek maken, etc. Doorgaans wordt ervaren dat ‘zelf iets doen’ ook bijdraagt aan een goede rouwverwerking.

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen erfgenamen bekend zijn of waarvan de erfgenamen niet in staat zijn de uitvaart te betalen.

De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen. Zij beslissen of het een begrafenis of crematie wordt, of er wel of geen gelegenheid tot afscheid is en of er wel of geen familieleden aanwezig mogen zijn. Iedere gemeente gaat hier anders mee om, over het algemeen zal de uitvaart erg sober zijn.

Kinderen zijn op grond van de wet altijd verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart van hun ouders, ook als de gemeente die heeft moeten regelen.

Over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. Een begrafenis valt over het algemeen duurder uit omdat je te maken krijgt met grafkosten. Deze verschillen sterk per gemeente en kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Daarnaast komen er bij een begrafenis nog kosten bij voor een grafmonument.

Ja, ook als je niet bij Ardanta, Axent of Onderlinge Hulp verzekerd bent, kun je de uitvaart door ons laten uitvoeren. Indien je een sommenverzekering hebt, ben je (in de meeste gevallen) vrij om een uitvaartondernemer naar eigen keuze te kiezen; je word niet gekort op de uitkering. Bij een naturaverzekering, dus een levering van diensten, wordt je in de meeste gevallen dan gekort op het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.